Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601
Praca – Sew-met

Praca

OPERATOR MASZYN DO OBRÓBKI SKRAWANIEM

efrr_fundusze_europejskie

Projekt pn. „Wdrożenie nowej innowacyjnej technologi produkcji zdmuchiwaczy wody z przewodów i kabli o dużej wydajności osuszania”
 jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

 

GAŁKA SEWERYN P.P.H.U. „SEW-MET” w  związku z realizacją projektu o nr umowy
o dofinansowanie: UDA-RPSL.03.02.00-24-0008B/16-00 z 17.11.2016r
poszukuje pracowników na następujące stanowisko pracy:

Rodzaj stanowiska pracy:

Operator maszyn od obróbki skrawaniem

Ilość zatrudnionych osób:

1

Wymiar etatu (np.: 1, 0,5)

1 (pełny etat)

Informacje dodatkowe:

Opis stanowiska: Nowoutworzone miejsce pracy wymagać będą wysokich kwalifikacji, doświadczenia oraz znajomości specyficznych uwarunkowań branży.
Wybór pracownika nastąpi tylko i wyłącznie o kryteria merytoryczne.

-MOŻLIWOŚĆ ELASTYCZNYCH ROZWIAŻAŃ CZASU PRACY GDY ZAJDZIE TAKA POTRZEBA DOTYCZY:
stanowiska: Operator maszyn do obróbki skrawaniem. Wnioskodawca z uwagi na rodzaj oferowanej pracy będzie miał możliwość swobodnego kształtowania
grafiku w zależności od potrzeb a tym samym zlikwidowanie bariery jaką są sztywne godziny pracy.

Sposób rekrutacji: zewnętrzna

Przy zatrudnianiu pracownika do realizacji Projektu będą uwzględnione zasady równości szans /zatrudnienie nowego pracownika/. Równość szans dotyczyć
będzie wszystkich dziedzin życia, wszelkich nierówności i promowania równych szans ze względu na płeć, rasę pochodzenie etniczne, niepełnosprawność,
wiek, orientację seksualną, religię lub światopogląd. rynku pracy dla osób wykluczonych lub znajdujących się w gorszej sytuacji.

Projekt wykazuje zgodność z politykami horyzontalnymi: ma pozytywny wpływ na politykę równości szans (w szerokim rozumieniu, np. równość szans mężczyzn i kobiet, obszarów miejskich i wiejskich, osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych). Przy zatrudnianiu pracownika do realizacji Projektu będą uwzględnione zasady równości szans /zatrudnienie nowego pracownika/. Równość szans dotyczyć będzie wszystkich dziedzin życia, wszelkich nierówności i promowania równych szans ze względu na płeć, rasę pochodzenie etniczne,  niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię lub światopogląd.

Dokumenty aplikacyjne należy kierować na poniższy adres:


GAŁKA SEWERYN P.P.H.U. „SEW-MET”
B
urzej 43 43-518 Ligota
telefon: 32 212 77 13 e-mail: biuro@sew-met.pl

TOKARZ CNC

Miejsce pracy: Ligota, gmina Czechowice-Dziedzice

Zadania:

 • samodzielna obsługa tokarki sterowanej numerycznie
 • wykonywanie detali zgodnie z rysunkiem technicznym
 • dobór narzędzi i parametrów obróbki
 • ustawienie parametrów, wprowadzanie korekt
 • kontrola jakości produktów, dbałość o jakość wykonywanych elementów

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe w obróbce metali
 • znajomość programowania maszyn CNC
 • umiejętność czytania rysunku technicznego
 • znajomość przyrządów pomiarowych
 •  możliwość przyuczenia

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • objęcie ubezpieczeniem grupowym

FREZER CNC

Miejsce pracy: Ligota, gmina Czechowice-Dziedzice

Zadania:

 • samodzielna obsługa frezarki sterowanej numerycznie
 • wykonywanie detali zgodnie z rysunkiem technicznym
 • dobór narzędzi i parametrów obróbki
 • ustawienie parametrów, wprowadzanie korekt
 • kontrola jakości produktów, dbałość o jakość wykonywanych elementów

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe w obróbce metali
 • znajomość programowania maszyn CNC
 • umiejętność czytania rysunku technicznego
 • znajomość przyrządów pomiarowych
 • możliwość przyuczenia

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • objęcie ubezpieczeniem grupowym

OPERATOR ELEKTRODRĄŻAREK

Miejsce pracy: Ligota, gmina Czechowice-Dziedzice

Zadania:

 • obsługa elektrodrążarek
 • wykonywanie detali zgodnie z rysunkiem technicznym
 • wykonywanie programów
 • ustawienie parametrów, wprowadzanie korekt
 • kontrola jakości produktów, dbałość o jakość wykonywanych elementów

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe
 • znajomość obsługi programu CAD
 • umiejętność czytania rysunku technicznego
 • znajomość przyrządów pomiarowych
 • możliwość przyuczenia

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • objęcie ubezpieczeniem grupowym

SZLIFIERZ NARZĘDZIOWY

Miejsce pracy: Ligota, gmina Czechowice-Dziedzice

Zadania:

 • samodzielna obsługa szlifierki
 • wykonywanie detali zgodnie z rysunkiem technicznym
 • dobór narzędzi i parametrów obróbki
 • ustawienie parametrów, wprowadzanie korekt
 • kontrola jakości produktów, dbałość o jakość wykonywanych elementów

Wymagania:

 • umiejętność pracy na szlifierkach: do płaszczyzn, narzędziowych, do wałów i otworów
 • umiejętność czytania rysunku technicznego
 • znajomość przyrządów pomiarowych
 • możliwość przyuczenia

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • objęcie ubezpieczeniem grupowym

ŚLUSARZ NARZĘDZIOWY

Miejsce pracy: Ligota, gmina Czechowice-Dziedzice

Zadania:

 • prowadzenie remontów, napraw bieżących oraz konserwacji narzędzi oraz innych maszyn
  i urządzeń zleconych do naprawy lub konserwacji
 • wykonywanie różnych prac ślusarskich
 • kontrola jakości produktów, dbałość o jakość wykonywanych elementów

Wymagania:

 • wysokie zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • sumienność, zdolności manualne
 • znajomość rysunku technicznego
 • znajomość obsługi narzędzi ślusarskich i narzędzi pomiarowych
 • umiejętności z zakresu ślusarstwa
 • mile widziana umiejętność spawania

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • objęcie ubezpieczeniem grupowym

Dokumenty aplikacyjne należy kierować na poniższy adres:

GAŁKA SEWERYN P.P.H.U. „SEW-MET”
ul. Burzej 43 43-518 Ligota
telefon: 32 212 77 13 e-mail: biuro@sew-met.pl

Accessibility
Zamknij opcje