Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601
PROJEKTY UE – Sew-met

PROJEKTY UE

Projekt pn. „Wdrożenie nowej innowacyjnej technologii produkcji zdmuchiwaczy wody z przewodów i kabli o dużej wydajności osuszania”  jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP


UMOWA O DOFINANSOWANIE NR UDA-RPSL.03.02.00-24-008B/16-00 z 17.11.2016r.
WYDATKI KWALIFIKOWANE: 1 438 700,00 PLN
WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE : 575 480,00 PLN
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2016-03-01 – 2017-06-30

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: to wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowego produktu w postaci zdmuchiwaczy wody z przewodów i kabli o dużej wydajności osuszania. Technologia nowego osuszacza została opracowana w zakładzie Wnioskodawcy. Prowadzone prace rozwojowe nad nową konstrukcją, miały na celu opracowanie wydajnego i precyzyjnego osuszacza. Na tej podstawie wykonano prototyp, który poddano badaniom. Wnioskodawca posiada sprawozdanie z realizacji prac naukowo badawczych pt. „Ocena skuteczności działania zdmuchiwacza wody w linii wytaczarskiej przewodów i kabli”. Prace badawcze zostały zrealizowane przez Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Zakład Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie Politechnika Śląska ul. Konarskiego 18A 44-100 Gliwice. Nowa technologia prowadzi do zapewnienia skutecznego i ekonomicznego osuszania przewodów i kabli w przemyśle kablowym (Polski przemysł kablowy należy do jednych z najsilniejszych w Europie).

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Przedmiot projektu:
Projekt polega na wdrożeniu własnej nowej technologii produkcji oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowego produktu w postaci zdmuchiwaczy wody z przewodów i kabli o dużej wydajności osuszania aż do 1400 m/min.

Rezultaty projektu:
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC]-2
Liczba wdrożonych wyników prac B+R: 1 szt.
Liczba wprowadzonych innowacji 4 szt (innowacja produktowa i procesowa oraz marketingowa oraz organizacyjna)

Zakres rzeczowy projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup następujących urządzeń:
– Zadanie nr 1: Poziome centrum tokarskie OKUMA LB3000EX II MYW 800 ze sterowaniem OSP-P300L
– Zadanie nr 2: Pionowe Centrum Frezarskie OKUMA model GENOS M560R-V ze sterowaniem OSP-P300M-R

W ramach realizacji niniejszego projektu nastąpi zastosowanie w praktyce realizacji zasady partnerstwa oznaczające włączenie partnerów gospodarczych i społecznych w procesy przygotowania a następnie wdrażania. Powyższe zostanie zrealizowane poprzez zapewnienie dostępu do aktualnych informacji o projekcie na stronie WWW Wnioskodawcy co umożliwi podmiotom reprezentującym określone środowiska udział w proces przygotowania a następnie wdrażania.

AKTUALNE INFORMACJE O STANIE REALIZACJI PROJEKCIE:

 • ROZPOCZĘCIE PROCEDURY WYBORU DOSTAWCÓW ZADANIA NR 1: Poziome Centrum Tokarskie ze sterowaniem dnia 22.06.2016
 • WYBÓR DOSTAWCY: Otwarcie ofert nastąpiło: 02.08.2016r o godz. 12:00 Informacja o wynikach postępowania umieszczono dnia 4.08.2016 na str www Wnioskodawcy oraz simap.europa.eu, poinformowano droga mailowa oferentów
 • ROZPOCZĘCIE PROCEDURY WYBORU DOSTAWCÓW ZADANIA NR 2: Pionowe Centrum Frezarskie ze sterowaniem dnia 16.11.2016
 • PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE: dnia 17.11.2016r.
 • ZŁOŻENIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ POŚREDNIĄ: dnia 15.12.2016r.
 • ODWOŁANIE PROCEDURY WYBORU DOSTAWCÓW ZADANIA NR 2: Pionowe Centrum Frezarskie ze sterowaniem dnia 24.01.2017r.
 • ROZPOCZĘCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU INNOWACJI MARKETINGOWEJ: w zakresie promocji nowych produktów w postaci zdmuchiwaczy za pośrednictwem nowych kanałów dystrybucji marketingowej – luty 2017r.
 1. rozpoczęcie prac nad założeniem profilu na facebook o nazwie zdmuchiwacz wody z przewodów i kabli
 2. rozpoczęcie prac nad stworzeniem Contact Cenetr wyłącznie na potrzeby promocji nowego produktu, gdzie kontakt z klientem prowadzony będzie przez telefon, pocztę elektroniczną (e-mail)
 • PONOWNE ROZPOCZĘCIE PROCEDURY WYBORU DOSTAWCÓW ZADANIA NR 2: Pionowe Centrum Frezarskie ze sterowaniem dnia 23.02.2017
 • WYBÓR DOSTAWCY: Informacja o wynikach postępowania umieszczono dnia 29.03.2017 na str www Wnioskodawcy oraz Bazie Konkurencyjności, poinformowano droga mailowa oferentów
 • ROZPOCZĘCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU INNOWACJI MARKETINGOWEJ: w zakresie promocji nowych produktów w postaci zdmuchiwaczy na rynku zagranicznym za pośrednictwem nowych kanałów dystrybucji marketingowej – kwiecień 2017 r.
 • REALIZACJA PIERWSZEGO ZAMÓWIENIA: dnia 12.05.2017r.
 • ZŁOŻENIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ: dnia 30.05.2017r.
 • REALIZACJA OSTATNICH ZAMÓWIEŃ W 2017r. : grudzień 2017r.
 • REALIZACJA KOLEJNYCH ZAMÓWIEŃ : 2018r.

Więcej informacji w zakładce „ ZAPYTANIE OFERTOWE”. Informacje na temat OFERT PRACY znajdują się pod adresem: http://sew-met.pl/praca/

Accessibility
Zamknij opcje